EQUIscan

มาถึงเมืองไทยแล้วครับ!! เครื่องมือวัดหลังม้า EQUIscan เพื่อตัดอานให้เข้ากับขนาดของหลังม้า ด้วยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากประเทศเยอรมนีที่วัดได้อย่างแม่นยำ..หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหาอานขนาดไม่พอดีกับหลังม้าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของหลังน้องม้าในระยะยาวได้ โปรดเรียกหา The Herd ได้ครับ.. “ที่วัดหลังม้าเพื่อความพอดีของอาน.. เราก็มีครับ :)”